orthopedic pain management

Martenshoeve – Alken

Een ecologisch verantwoord en diervriendelijk bedrijf.

Adres: Laagbulsstraat 1, 3570 Alken
E-mail: demartenshoeve@gmail.com
Website: www.martenshoeve.be

 
Het bedrijf bestaat reeds vier generaties en evolueerde naar de huidige vorm door aanhoudende verbouwingen, afbraak en nieuwbouw. Het is een gesloten varkensbedrijf (d.w.z. alle biggetjes worden hier geboren en gehouden tot vleesvarkens van ongeveer 110 kg), gecombineerd met akkerbouw en wat rundvee. 

Landbouw behoort tot de primaire sector, een sector die aan de wieg van het leven staat. En daardoor ook dicht bij de natuur. Hoe je als landbouwer deze taak invult bepaal je voor het overgrote deel zelf.  Dat maakt iedere boerderij ook zo uniek.

Als landbouwer ben je steeds op zoek naar wat voor jezelf belangrijk is in een veehouderij.

– De huisvesting moet zo dicht als mogelijk aansluiten bij het natuurlijk gedrag van de dieren.  Als je hier in slaagt voldoe je automatisch ook aan de strengste dierenwelzijnregels.
– De kwaliteit van het voedsel moet optimaal zijn en zo gevarieerd  mogelijk.  Dit bekom je door je eigen granen op het juiste tijdstip de oogsten, het juist te bewaren om daarna zo correct mogelijk klaar te maken.

Dit alles heeft zich op de Martenshoeve vertaald in :

– Volledige groepshuisvesting voor de zeugen; bestaande uit een echte zeugen-slaapkamer, eetkamer, terras , toilet , een zeugen-tunnel met erachter een grote verharde uitloop en een zeugen-ploeterbad.
– De mogelijkheid om de dieren ruwvoer te verstrekken zoals gras, bieten,klaver… van eigen kweek. Het geeft hen ook de mogelijkheid samen te eten en samen te rusten.
– Een 70.000 l grote regenwateropvangput.
- Een eigen graanopslag met maal- en menginstallatie.
– Een in meerdere delen opgesplitste grasweide, waar de dieren bij geregelde tijdstippen zich tegoed kunnen doen aan het malse verse voeder.
– Een kistenstal voor de vleesvarkens, met slaapplaatsen op houten vloeren, en een grote verharde buitenuitloop met voedertroggen voor ruwvoer.

Bij de realisatie van dit alles werden enkel verantwoorde investeringen g edaan door maximaal gebruik te maken van tweedehandsmateriaal en afbraakmateriaal, wat zo een 2de leven kon krijgen.

Hoevevlees:

De vruchten van de akkers worden volledig gebruikt voor de voeding van de varkens: tarwe, gerst, bieten, gras, maïs…. Dit heeft meerdere voordelen :

– de economische waarde van de geproduceerde voedergewassen ligt hoger bij eigen vervoedering dan bij verkoop aan wereldmarktprijzen,
– het gebruik van eigen producten garandeert een evenwichtige en transparante samenstelling van het voedsel ( in tegenstelling tot handelsmeel waar de samenstelling regelmatig schommelt),
– de dieren krijgen een zekere variatie in hun voeding (niet alleen meel) dat positief is voor hun gedrag en welzijn.

De hoge kwaliteit van het voedsel van de dieren heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit en de smaak van het vlees. Maar als je de afzet van dat vlees niet in eigen hand kan houden, verdwijnt dit betere product in de massa en zijn de extra kosten die een dergelijke bedrijfsvoering met zich mee brengen economisch niet verantwoord.

Vandaar de stap naar verkoop van eigen gekweekt vlees, rechtstreeks, van eigen streek naar de bewuste verbruiker.